alla kategorier

Alla Kategorierfordon
hemmet
bostad
elektronik
fritid & hobby
jobb
affärsverksamhet
övrigt
Tjänster
Sökområde Torsby Värmland Sverige

Integritetspolicy & användarvillkor

Denna integritetspolicy och användarvillkor gäller för alla webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Johansson & Winge AB. Johansson & Winge AB (i fortsättningen benämnt Torgen) förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa villkor, när som helst och utan krav på meddela användarna. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna länk för att ta del av den aktuella versionen.

Vår integritetspolicy är framtagen i syfte att tydliggöra vår inställning i integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a. Europeiska Dataskyddsförordningen i enlighet med GDPR. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

 

Vad är Personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Torgen arbetar kontinuerligt för att skydda integriteten hos våra användare genom bland annat skydd mot intrång. De personuppgifter som kan samlas in av Torgen för automatisk behandling är IP-adress (anonymiseras), namn, telefonnummer, e-postadress, postnummer samt eventuell profilbild om inloggning sker via integrering med Facebook. Samtliga uppgifter förutom IP-adress är valfria att ange. Vid publicering av annons krävs även e-postadress. E-postadress behandlas även i samband med valfritt mottagande av nyhetsbrev som skickas upp mot 2ggr/månad.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker när du som användare lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, annonsering eller dylikt. Personuppgifterna används sedan för att möjliggöra funktioner kring annonseringen, t.ex. att intresserade skall kunna svara via våra kontaktformulär till annonsören. IP-nummer lagras även anonymiserat och temporärt utan anknytning till användaren för statistiska ändamål. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

 

Utlämnande av personuppgifter

Utlämnande av personuppgifter till en tredjepart sker endast i utmärkande fall med stöd av lagkrav, t.ex. till polis eller en annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi lämnar alltså inte ut eller säljer några personuppgifter till andra företag.

Torgen uppfyller lagkraven i Europeiska Dataskyddsförordningen om rätten att bli glömd (Right to be Forgotten) samt utdrag från våra system över samtliga uppgifter som finns lagrade om användaren. Torgen åtar sig att skyndsamt uppfylla dylika förfrågningar efter kontakt med Kundtjänst.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig har ansvar för att behandlingen av personuppgifter samt förfrågningar kring dessa sker på ett lagenligt och korrekt sätt. Personuppgiftsansvarig för Torgen är Johansson & Winge AB, 556720-9647, Box 870, 301 18 Halmstad.

 

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Textfilerna innehåller information som t.ex. gör det möjligt för oss att utöka funktionaliteten på våra sidor. Ett exempel kan vara när vi erbjuder våra användare att delta i en tävling. Oavsett om man väljer att delta eller avstå så sparas det en Cookie som innehåller ens val. Det medför att vi kan göra så att erbjudandet om tävlingen inte kommer att dyka upp igen.

Cookies kan även användas i olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Dessa analysverktyg använder cookies vilket innebär att du genom att inte tillåta användningen av cookies även blockerar dessa analysverktyg.

Du som användare har alltid valet att blockera Cookies. Dock genom att göra det så kan man gå miste om funktionalitet. Då är det inte garanterat att alla funktioner fungerar som det är tänkt.

 

Disclaimer

Våra webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Johansson & Winge AB ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

 

Facebook

Genom att använda ditt Facebook-konto för att utnyttja våra tjänster så godkänner du att vi får ta del av din och dina vänners profilinformation. Vi tar bara del av den nödvändiga profilinformationen som behövs vid inläggande av en ny annons. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

 

Annonsering

Annonsören garanterar att samtliga uppgifter, utformning och/eller innehåll i annons och länkad information därtill är i enlighet med svensk lag och inte innebär intrång i annans rättighet, titel eller firmanamn och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller osedligt, förargande eller annat stötande material. Annonsören garanterar att eventuella erforderliga tillstånd föreligger för annons.

Du som användare är personligen ansvarig för din annons. Johansson & Winge AB ansvarar inte för ej levererad vara.

Annonsören är skyldig att ersätta skada som Johansson & Winge AB orsakats genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor, sålt piratkopia eller annan otillåten produkt, eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Ersättningsskyldigheten omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader samt varje ersättning som Johansson & Winge AB utger på grund av Annonsörens agerande.

Annonsbilder ska vara relevanta för vara eller tjänst annonsören erbjuder eller önskar. Företagslogotyper får inte användas som bilder. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan uttryckligt medgivande från denna annonsör. Johansson & Winge AB ansvarar inte för annonsbilderna, ansvaret ligger helt hos annonsören att upphovsrättslagen uppehålls.

Denna site använder cookies för att leverera en bättre användarupplevelse till Dig som besökare.
Genom att använda siten samtycker ni till användandet av dessa. Läs mer om hur vi skyddar Din integritet genom användandet av våra sidor.
Jag förstår, stäng denna information